Bostadsventillationen

Lägenheterna tillförs luft via radiatorerna och förs bort till en central återvinning av ventilationsvärmen.

Radiatorernas funktion beskrivs här.
Luften som tillförs lägenheten går via radiatorerna som är försedda med filtersystem - Easy-Vent. Filtren bör bytas varje år. Nya filter beställs hos Acticon. Filtertypen finns angivet på filtren (F7-210 eller -310)

804
831