Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Bostadsventillationen

Lägenheterna tillförs luft via radiatorerna och förs bort till en central återvinning av ventilationsvärmen.

Radiatorernas funktion beskrivs här.
Luften som tillförs lägenheten går via radiatorerna som är försedda med filtersystem - Easy-Vent. Filtren ska regelbundet bytas ut och föreningen har tecknat avtal med Folkfilter som levererar nya filter direkt till lägenheterna när det är dags att byta. Tryck följande länk för anvisningar för filterbyte: Anvisningar filterbyte

804
831