Bostadsventillationen

Lägenheterna tillförs luft via radiatorerna och förs bort till en central återvinning av ventilationsvärmen.

Radiatorernas funktion beskrivs här.
Luften som tillförs lägenheten går via radiatorerna som är försedda med filtersystem - Easy-Vent. Filtren ska regelbundet bytas ut och föreningen har tecknat avtal med Folkfilter som levererar nya filter direkt till lägenheterna när det är dags att byta.

804
831