Viktigt om fasader

Håltagning i fasaden kräver tillstånd.

Viktigt om vår fasad

För att upprätthålla funktion och utseende hos fasaden är det viktigt att du som boende är varsam och inte skadar fasaden. Fasaden har ett tätskikt som säkerställer att fukt inte kan tränga in i väggen med skador på huset som följd.

All slags håltagning (för exempelvis belysning, vädringsstång, eller vägghängda blomkrukor), måste godkännas av styrelsen och utföras fackmannamässigt.804
835