Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Regler för förvaring av föremål i trapphus

Barnvagnar, rullatorer, pulkor, cyklar, leksaker, kartonger etcetera i ett trapphus eller källargång är ett stort hinder för Räddningstjänsten när akut hjälp behövs. Ett trapphus kan snabbt rökfyllas vid brand och då kan en barnvagn innebära livsfara för dig och dina grannar. Inte ens dörrmattor utanför den egna lägenhetsdörren är tillåtet eftersom en dörrmatta lätt kan ta eld och branden sprider sig via ytterdörren till din lägenhet på kort tid. Med din dörrmatta innanför din lägenhetsdörr blir det även enklare att hålla trapphuset rent och snyggt. Och samtidigt minskar du risken för brand i trapphuset.

Cyklar kan du ställa i cykelförrådet i källaren och övriga saker
förvarar du i den egna lägenheten eller ställer in i ditt lägenhetsförråd i källaren.

804
835