Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.
Ångkvarnen 1 omfattar uppgångarna Ångkvarnsgatan10-12, Hugingatan 11 och Muningatan 19-23 i Industristaden i Uppsala.

Bostadsrättsföreningen Ångkvarnen 1 utgörs av Ångkvarnsgatan 10 och12, Hugingatan 11 samt Muningatan 19, 21 och 23. 
Resten av kvarteret tillhör föreningen Ångkvarnen 2. 
Föreningarna har en gemensam innergård och gemensamt garage.Kalender: Uthyrningsrum

0

Du behöver logga in för att kunna boka uthyrningsrum. Kontakta styrelsen för att få ett konto.

801