Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Boendeinfo

På dessa sidor hittar Du information kring ditt boende i Ångkvarnen 1.


Nyheter och aktuella notiser

Hittade inga poster
804