Information från Styrelsen

2021-01-11
Granskningsutlåtande med våra synpunkter på den efter samrådet uppdaterade detaljplanen för området Ångkvarnen är nu inskickat till kommunen.


2020-12-10
Nu har kommunen publicerat resultatet från samrådet angående nya området Ångkvarnen. Man har tagit viss hänsyn till våra kommentarer, bl a har översta våningen på husen på Ångkvarnen dragits in för att förbättra ljusinsläppet. En arbetsgrupp kommer att titta resultatet från samrådet för att se om vi ska lämna in synpunkter i nästa steg i processen, granskningen. Länk till den uppdaterade detaljplanen: https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/


2020-11-10
Uppsala Kommun har beslutat att endast papperspåsar ska användas för matavfall. Torsdag 19/11 kommer papperspåsar och påshållare att delas ut till alla lägenheter och placeras utanför lägenhetsdörrarna.
Se följande länkar för mer information:


2020-10-07
Installation av utrustning av för elbilsladdning startar preliminärt vecka 43 19/10.
För att fylla i avtalsblanketten, klicka på länken och fyll sedan i blanketten. antingen elektroniskt eller för hand. Underteckna dokumentet och lägg det i föreningens hemsida, Muningatan 11.


2020-08-18
Arbetet med elinstallation och laddboxar har blivit något försenat
eftersom det har varit svårt att komma i kontakt med leverantörer under
Corona-pandemin. Vi återkommer med information så snart vi vet mer.

2020-06-17
LADDBOXAR: Efter att införskaffat ytterligare information angående installation av laddboxar i garaget beslutade styrelsen att uföra installationen enligt beslut på Föreningsstämman 2019. Detta innebär att el installeras till samtliga garageplatser och inköp av dubbla laddboxar inköps, först 3 st och sedan ytterligare 7 st efter godkänt statligt bidrag.
Arbetet påbörjas inom kort.


2020-02-27
Information från Telia:

Datum 2020-02-26
Telia Sverige AB
Org. nr 556430-0142. Säte: Stockholm
Tel: 90 200

Viktig information om din tv-tjänst
Hej!
Just nu pågår förhandlingar mellan oss på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery Networks. Om vi inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får sända vissa kanaler från den 3 mars. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Där förklarar vi varför och ger svar på de vanligaste frågorna.
Hälsningar Telia

2019-11-06
Installationen av el och  laddboxar i garaget är uppskjuten tills vidare.Det har konstaterats att vissa frågor måste utredas ytterligare. Styrelsen återkommer med information.

2019-10-14
Styrelsen har nu lämnat sitt yttrande över detaljplanen för Ångkvarnen till Uppsala kommun.. 
Tryck på länken för att ladda upp yttrandet: Yttrande över detaljplan Ångkvarnen


2019-10-04
Installation av utrustning för elbilsladdning startar v43:  garageinfo.pdf
Avtal angående hyra av laddbox:                                          garageavtal.pdf

2019-09-28
Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som kommer att skriva ett yttrande över detaljplanen för det nya området Ångkvarnen. Det har kommit en hel del synpunkter från medlemmar men skicka gärna in fler.


2019-09-13

Detaljplan för nya området Ångkvarnen finns nu publicerad. Nedan finns länkar till några intressanta dokument. Ytterligare information kommer från styrelsen.

Detaljplanen för Ångkvarnen:

Se särskilt sidan 36 - karta över bla.a trafik och garageutfart, vi har redan en garageutfart för hela ÅK1 och ÅK2
Se särskilt sidan 42-43 - Dag och solljus, visar skuggning från nya bygget mot befintlig bebyggelse. 

Gestaltningsprogram för Ångkvarnen
Se särskilt sidan 44 - utformning av parkeringsplatser, ser ut som att några försvinner på nybyggnationssidan, ersätts av något som kallas flexzon. 

Samrådshandling


804
850