Information från Styrelsen


2023-10-19 6/11 kommer våra porttelefoner att sluta fungera på grund av att Telia avvecklar den komminationstyp som används. 

2023-03-30 Nu har information angående rivningsarbetet av byggnaderna i området Skeppskajen (kvarnområdet) kommit och det kommer att påbörjas under april. Läs mer på följande länk: Information rivningsarbete

2022-08-31 Information från Telia angående eventuellt förändrat kanalutbud:

'Information om ditt tv-innehåll 

Hej!Just nu pågår en omförhandling av avtalet med vår tv-leverantör, Viaplay Group.Vårt mål är att enas innan den 30 september, men vill redan nu informera dig om attdet kan finnas risk för att vi inte längre får sända deras tv-innehåll om vi inte kommeröverens. Vår dialog med Viaplay Group fortsätter och vi kommer att hålla diguppdaterad på telia.se/tvinfo.Kanaler det berör i ditt kollektiva avtal är: TV3, TV6, TV8 och TV10På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen och svar på vanligafrågor. 

Hälsningar Telia'

2022-08-26 Informationbrev från IKANO fastigheter med information bl a om start av rivningsarbete i området Skeppskajen.

Länk till informationsbrevet

2022-05-24 Generellt bygglov för inglasning av balkonger har beviljats efter ansökan av Karpia Inglasning. Bygglovet gäller i fem år. Det finns vissa begränsningar, terasser på plan 7 t.ex. Kontrollera först med kommunen eller Karpia.

2022-03-01:  Nu har domen från Nacka Tingsrätt angående vår överklagan av detaljplanen kommit. Förutom att Ångkvarnen 1 hade överklagat hade också två privatpersoner överklagat. Tyvärr avslogs vår och övrigas överklaganden av domstolen. Domslutet finns att läsa på denna länk. Tack till alla som deltagit i arbetet med att ta fram överklagan, ett stort arbete har lagts ner.


2022-02-02: Vår fastighetsförvaltre Boservice ingår från 2022-02-01 helt i HSB och finns inte kvar under namnet Boservice. Inget är i övrigt förändrat och telefonnummer om ni vill komma i kontakt med dem är oförändrat, 018-187401.

2021-11-11 Fjärrvärme avstängd: Onsdag 17/11 kommer Vattenfall att stänga av fjärrvärmen mellan 05 - 23. Temperaturen i lägenheterna kan sjunka något och varmvattentemperaturen kan också sjunka. 

2021-11-11 Utdelning luftfilter: Lördag 20/11 kommer Folkfilter att dela ut filter till inluftventilerna som sitter bakom elementen. De kommer att hängas på dörrhantagen till era dörrar. Instruktioner för hur de monteras följer med, finns också på hemsidan under Boendeinfo/Ventilation. Folkfilter säljer också kolfilter som tar bort dålig lukt utifrån, är ni intresserade av sådana, sätt en lapp på dörren så ringer de på.

2011-11-05 Ventilationsrengöring:  Vi har nu fått datum för de dagar rengöringen av lägenheternas ventilation kommer att ske.

Må 8/11 Ångkvarnsgatan 12

Ti 9/11 Ångkvarnsgatan 10

On 10/11 Hugingatan 11

To 11/11 Muningatan 19

Fr 12/11 Muningatan 21

Information om Muningatan 23 kommer nästa vecka

Se den information ni fått så att ni kan ge tillträde till lägenheten!

2021-09-24 Avgiftsavier: Boservice har haft problem och varit sena med att skicka ut avgiftsavierna, de skulle ha kommit för en vecka sedan. Enligt uppgift från dem har de nu skickats ut och de ska bortse från om betalningen blir någon vecka sen.

2021-09-17 Routrar och TV-boxar: Det finns fortfarande ett antal medlemmar som inte har hämtat ut den nya utrustningen. Ni som inte hämtat ut utrustningen, hör av er till styrelsen.

2021-09-07 Rengöring ventilationskanaler

Rengöring kommer att ske den 8:e nov. Tillträde till alla lägenheter krävs. Mer information kommer senare.

2021-08-25

Rengöring ventilationskanaler: Under vecka 39 kommer rengöring av våra ventilationskanalerna från lägenheterna att ske. Det innebär att man måste ge tillträde till dem som genomför rengöringen, antingen genom att lämna nyckel på morgonen eller att vara hemma. Mer information kommer.

Oljning av plank: Vecka 40 kommer planken mellan uteplatserna att oljas. Dessförinnan måste då sådant som kan hindra åtkomligehten ( möbler och liknande) flyttas undan. Boservice kommer också att klippa ner växter som är i vägen för oljningen. Mer information kommer.

2021-07-14 Överklagande av detaljplan

Nu är föreningens överklagande av detaljplanen för Ångkvarnen inlämnat. En arbetsgrupp bestående av Hanna Block, Pia Karlsson, Paula Hasselteg  har gjort ett stort jobb med att ta fram överklagandedokument med hög kvalitet. Nu ska Mark- och Miljödomstolen ta ställning till vårt överklagande. Det är framförallt två områden som tas upp i överklagandet, trafiksituationen på Ångkvarnsgatan samt byggnadshöjderna på den nya byggnaderna längs Ångkvarnsgatan. För att läsa dokumentet tryck på HÄR

2021-06-07

Detaljplan för Ångkvarnen

Nu har detaljplaneprocessen för området Ångkvarnen kommit till nästa steg. Föreningen har tidigare lämnat in synpunkter i samrådet och sedan i granskningssteget. Vi har fått igenom några av våra synpunkter i samrådet, ett indrag av översta våningen i fastigheterna på Ångkvarnsgatan för att få in mer solljus till våra lägenheter och att hörnet Ångkvarnsgatan och Islandsgatan skärs av för att förbättra sikten. I granskningen hade vi fortfarande synpunkter på bl. a. ljusinsläpp och trafiksituation på Ångkvarnsgatan men kommunen har inte gjort några förändringar i detaljplanen.  Den 14/6 kommer kommunfullmäktige antagligen att fatta  beslut om att fastställa detaljplanen. Blir den fastställd kommer föreningen att lämna in ett överklagande av detta beslut.

2021-05-11

Nu kan man beställa tvillingabonnemang utan extra kostnad. Gå in på Telia.se  Mina sidor och beställ. Tänk på att ni måste hämta nya koder också för att logga in på de nya boxarna.


2021-05-04

Tvillingabonnemang Telia

Telia har ändrat i i sina gruppabonnemang, därför har Telia skickat information om att det tillkommer en avgift för ett tvillingabonnemang. Vi har omförhandlat vårt avtal med Telia, ett tvillingabonnemang kommer inte att kosta något extra. Den tidigare avgiften är oförändrad. Vårt nuvarande abonnemang gäller maj ut och då fungerar de gamla boxarna som tidigare. Sedan kan det ta någon månad innan Telia har ändrat i sina system och det nya avtalet börjar gälla och de nya boxarna börjar fungera. Information om när det nya abonnemanget börjar gälla kommer.
2021-04-24

Utdelning av router och tv-boxar (2 st per lägenhet) kommer att ske i uthyrningsrummet den 27/4 19-20 och söndag 2/5 19-20. Den gamla utrustningen kommer fortfarande att fungera. Utrustning som ni inte önskar behålla slängs på en återvinningsstation, INTE i våra soprum.

Tänk på att hålla ordentliga avstånd till varandra.

2021-04-21

Årets föreningsstämma kommer på grund av pandemin att hållas i juni i form av en poströstning. Kallelse och information om hur poströstningen genomförs kommer i mitten av maj.

2021-04-14

Om det trådlösa nätet inte fungerar så testa först med att starta om er router (dra ur elsladden). Fungerar inte det så har ni antagligen ändrat ert nätverksnamn och er router har återställts till fabriksinställningen vilket Telia inte informerat om. Under er router står ert närverksnamn och ett password. Anslut till detta närverk och skriv in passwordet. Om det ändå inte fungerar får ni kontakta Telia kundtjänst.

2021-03-09

Nedstängningav internet 13:april
Den13:eapril kommer Teliaatt uppgradera vårt nätverk. Det innebär att det kommer att bli stora störningar i vårt nätverk. Räkna inte med att komma åt internet eller den fasta telefonen under dagen. Tänk också på att eventuella trygghetslarm som är kopplade till telefonen inte kommer att fungera.
Vi kommer att få ett snabbare och stabilare nät. I lägenheterna får vi ny router och TV-box men TV-utbudet förändras inte.
Den gamla utrustningen, TV-box och router, kommer att fungera även efter att nätet uppgraderats. Information kommer om när ny utrustning kan hämtas.

2021-03-09
Årsstämma
Vi har i styrelsen diskuterat datum och form för årets stämma. På grund av pandemin är det i nuläget svårt att besluta när och hur vi ska genomföra stämman. Tvåalternativ finns, en traditionell stämma där vi träffas eller en stämma genom poströstning. Vi föredrar en traditionell stämma men det är ju beroende av smittoläget och vi avvaktar därför med att fatta något beslut. Stämman måste dock genomföras senast i juni. Vi återkommer med ytterligare information.

2021-01-11
Granskningsutlåtande med våra synpunkter på den efter samrådet uppdaterade detaljplanen för området Ångkvarnen är nu inskickat till kommunen.


2020-12-10
Nu har kommunen publicerat resultatet från samrådet angående nya området Ångkvarnen. Man har tagit viss hänsyn till våra kommentarer, bl a har översta våningen på husen på Ångkvarnen dragits in för att förbättra ljusinsläppet. En arbetsgrupp kommer att titta resultatet från samrådet för att se om vi ska lämna in synpunkter i nästa steg i processen, granskningen. Länk till den uppdaterade detaljplanen: https://bygg.uppsala.se/samhallsbyggnad-utveckling/detaljplanering/detaljplaner-oppna-for-synpunkter/detaljplan-for-angkvarnen/


2020-11-10
Uppsala Kommun har beslutat att endast papperspåsar ska användas för matavfall. Torsdag 19/11 kommer papperspåsar och påshållare att delas ut till alla lägenheter och placeras utanför lägenhetsdörrarna.
Se följande länkar för mer information:


2020-10-07
Installation av utrustning av för elbilsladdning startar preliminärt vecka 43 19/10.
För att fylla i avtalsblanketten, klicka på länken och fyll sedan i blanketten. antingen elektroniskt eller för hand. Underteckna dokumentet och lägg det i föreningens hemsida, Muningatan 11.


2020-08-18
Arbetet med elinstallation och laddboxar har blivit något försenat
eftersom det har varit svårt att komma i kontakt med leverantörer under
Corona-pandemin. Vi återkommer med information så snart vi vet mer.

2020-06-17
LADDBOXAR: Efter att införskaffat ytterligare information angående installation av laddboxar i garaget beslutade styrelsen att uföra installationen enligt beslut på Föreningsstämman 2019. Detta innebär att el installeras till samtliga garageplatser och inköp av dubbla laddboxar inköps, först 3 st och sedan ytterligare 7 st efter godkänt statligt bidrag.
Arbetet påbörjas inom kort.


2020-02-27
Information från Telia:

Datum 2020-02-26
Telia Sverige AB
Org. nr 556430-0142. Säte: Stockholm
Tel: 90 200

Viktig information om din tv-tjänst
Hej!
Just nu pågår förhandlingar mellan oss på Telia och en av våra leverantörer av tv-kanaler, Discovery Networks. Om vi inte kommer överens finns det risk för att vi inte längre får sända vissa kanaler från den 3 mars. På telia.se/tvinfo hittar du alltid den senaste informationen. Där förklarar vi varför och ger svar på de vanligaste frågorna.
Hälsningar Telia

2019-11-06
Installationen av el och  laddboxar i garaget är uppskjuten tills vidare.Det har konstaterats att vissa frågor måste utredas ytterligare. Styrelsen återkommer med information.

2019-10-14
Styrelsen har nu lämnat sitt yttrande över detaljplanen för Ångkvarnen till Uppsala kommun.. 
Tryck på länken för att ladda upp yttrandet: Yttrande över detaljplan Ångkvarnen


2019-10-04
Installation av utrustning för elbilsladdning startar v43:  garageinfo.pdf
Avtal angående hyra av laddbox:                                          garageavtal.pdf

2019-09-28
Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som kommer att skriva ett yttrande över detaljplanen för det nya området Ångkvarnen. Det har kommit en hel del synpunkter från medlemmar men skicka gärna in fler.


2019-09-13

Detaljplan för nya området Ångkvarnen finns nu publicerad. Nedan finns länkar till några intressanta dokument. Ytterligare information kommer från styrelsen.

Detaljplanen för Ångkvarnen:

Se särskilt sidan 36 - karta över bla.a trafik och garageutfart, vi har redan en garageutfart för hela ÅK1 och ÅK2
Se särskilt sidan 42-43 - Dag och solljus, visar skuggning från nya bygget mot befintlig bebyggelse. 

Gestaltningsprogram för Ångkvarnen
Se särskilt sidan 44 - utformning av parkeringsplatser, ser ut som att några försvinner på nybyggnationssidan, ersätts av något som kallas flexzon. 

Samrådshandling


804
850