Information från Styrelsen

2019-10-14
Styrelsen har nu lämnat sitt yttrande över detaljplanen för Ångkvarnen till Uppsala kommun.. 
Tryck på länken för att ladda upp yttrandet: Yttrande över detaljplan Ångkvarnen


2019-10-04
Installation av utrustning för elbilsladdning startar v43:  garageinfo.pdf
Avtal angående hyra av laddbox:                                          garageavtal.pdf

2019-09-28
Styrelsen har bildat en arbetsgrupp som kommer att skriva ett yttrande över detaljplanen för det nya området Ångkvarnen. Det har kommit en hel del synpunkter från medlemmar men skicka gärna in fler.


2019-09-13

Detaljplan för nya området Ångkvarnen finns nu publicerad. Nedan finns länkar till några intressanta dokument. Ytterligare information kommer från styrelsen.

Detaljplanen för Ångkvarnen:

Se särskilt sidan 36 - karta över bla.a trafik och garageutfart, vi har redan en garageutfart för hela ÅK1 och ÅK2
Se särskilt sidan 42-43 - Dag och solljus, visar skuggning från nya bygget mot befintlig bebyggelse. 

Gestaltningsprogram för Ångkvarnen
Se särskilt sidan 44 - utformning av parkeringsplatser, ser ut som att några försvinner på nybyggnationssidan, ersätts av något som kallas flexzon. 

Samrådshandling


804
850