Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Försäkringsinformation

Föreningen har en kollektiv bostadsrättsförsäkring

Det är viktigt att alla bostadsrättsinnehavare har en egen hemförsäkring för att skydda sig mot kostnader för inträffade skador i hemmet. Däremot behöver Du inte teckna den s.k. tilläggsförsäkringen för bostadsrätter emedan den är kollektivt tecknad av föreningen för alla innehavare av bostadsrätt. Försäkringen är tecknad hos Trygg Hansa och villkoren framgår av bifogat certifikat.

Följande dokument beskriver ansvarsfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen: Ansvarsfördelning
804
840