Allmän information om bostäderna i bostadsrättsföreningen

JM har givit ut allmän information till nytta för bostadsrättshavarna.

JM har givit ut allmän information till nytta för bostadsrättshavarna som delades ut vid inflyttningen.Du finner den även här
Det kan finnas information som är inaktuell nu. T.ex 2013 gäller att bostadsrättstillägget i hemförsäkringen tecknas centralt av föreningen och ingen individuell behövs längre. Se under rubriken Boendeinfo/Försäkringar.

804
830