Borrning i fasad

Regler för borrning i utvändiga ytor

För att på ett säkert sätt fästa upp lampor, markiser, blomamplar o dyl. krävs att man borrar hål och skruvar fast sakerna ordentligt. Inte minst med tanke på risken att någon nedanför får något i huvudet när det lossnar. Dock utförs ibland borrning i betongen på så vis att det gör mer skada än nytta, därför har styrelsen tagit fram dessa enkla regler avseende borrning i betong utomhus.
INGA HÅL FÅR BORRAS I FASADEN d.v.s i husets ytterväggar. Det finns undantag från denna regel men då ska ovillkorligen styrelsen tillstånd inhämtas.
Således återstår balkongernas fundament och överliggande balkongs undersida. Dessa ytor får man borra i för att sätta upp belysning, flaggor, markiser etc. dock måste följande punkter beaktas.
1. Du ansvar själv för att inga skador uppstår. Är Du det minsta tveksam ska styrelsen kontaktas.

2. Borrning får ej ske så nära ytterkant eller hörn att betongen man borrar i riskerar att spricka. 

3. Borrning ska ske i så sparsam utsträckning som möjligt. Man behöver t ex inte 4 st Ø 12mm expanderbult för att montera upp en lampa eller skruva onödigt tätt. 

4. Borrning och infästning skall utföras på så vis att den aktuella ytan i framtiden enkelt kan återställas. Om infästning någon gång avlägsnas skall hålet ovillkorligen spacklas igen.

5. Ingenting får fästas utanför balkongräcket så att det, om det lossnar, kan falla längre än till balkonggolvet. 

6. Fråga eller meddela alltid styrelsens byggansvariga innan Du borrar.


Det har genom åren förekommit att medlemmar borrat genomgående hål i fasader för att dra ut vatten, el mm. Detta är inte tillåtet utan att först ha inhämtat styrelsens tillstånd.
Felaktigt utförd installation, och eventuella följdskador, kommer ovillkorligen att debiteras bostadsrättsinnehavaren.

Styrelsen 2019-05-21
                                         

804
846