Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2022-03-10: Det var brandbilar i hörnet Muningatan/Hugingatan på gund av röklukt i trapphus. Det visade sig inte vara allvarlig och brandbilarna har åkt.

2022-03-04: Årsstämman kommer att hållas 10maj 19:00. Kallelse kommer senare.

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen.

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen. Val sker på årsmöte under våren.
Styrelsens ledamöter, 3-5 till antalet, ansvarar för fastighetens förvaltning och övriga föreningsangelägenheter. Ersättare till ledamöterna finns också utsedda och dessa deltar normalt på styrelsens sammankomster

Johan Allard
Ordförande
Catarina Lövgren
Vice ordförande
Hanna Block
Serkreterare
Jan Filmberg
Ledamot
Göran Andersson
Ledamot
Pia Karlsson Minganti
Suppleant
Mari Edberg
Suppleant
Viktor Bjelvenfeldt
Suppleant
Tove Åkerrén
Suppleant
802
808