Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen.

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen. Val sker på årsmöte under våren.
Styrelsens ledamöter, 3-5 till antalet, ansvarar för fastighetens förvaltning och övriga föreningsangelägenheter. Ersättare till ledamöterna finns också utsedda och dessa deltar normalt på styrelsens sammankomster

Johan Allard
Ordförande
Catarina Lövgren
Vice ordförande
Hanna Block
Serkreterare
Jan Filmberg
Ledamot
Göran Andersson
Ledamot
Pia Karlsson Minganti
Suppleant
Mari Edberg
Suppleant
Viktor Bjelvenfeldt
Suppleant
Tove Åkerrén
Suppleant
802
808