Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen.

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen. Val sker på årsmöte under våren.
Styrelsens ledamöter, 3-5 till antalet, ansvarar för fastighetens förvaltning och övriga föreningsangelägenheter. Ersättare till ledamöterna finns också utsedda och dessa deltar normalt på styrelsens sammankomster

Johan Allard
Ordförande
Catarina Lövgren
Vice ordförande
Roger Kärvin
Sekreterare
Jan Filmberg
Göran Andersson
Hanna Block
Pia Karlsson Minganti
Mari Edberg
Eva Kornhall
802
808