Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen.

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen. Val sker på årsmöte under våren.
Styrelsens ledamöter, 3-5 till antalet, ansvarar för fastighetens förvaltning och övriga föreningsangelägenheter. Ersättare till ledamöterna finns också utsedda och dessa deltar normalt på styrelsens sammankomster

Jan Filmberg
Ordförande
Catarina Lövgren
Vice ordförande
Michael Åhlman
Ledamot
Jonny Munter
Ledamot
Pia Karlsson Minganti
Suppleant
Mari Edberg
Suppleant
Erik Wallin
Suppleant
Johan Allard
Suppleant
802
808