Styrelsen

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen.

Bostadsrättsföreningens styrelse utgörs av valda medlemmar i föreningen. Val sker på årsmöte under våren.
Styrelsens ledamöter, 3-5 till antalet, ansvarar för fastighetens förvaltning och övriga föreningsangelägenheter. Ersättare till ledamöterna finns också utsedda och dessa deltar normalt på styrelsens sammankomster

Roger Kärvin
Sekreterare
Catarina Lövgren
Paula Hasselteg
Jan Filmberg
Rolf Benckert
Pia Karlsson Minganti
Johan Allard
Eva Kornhall
802
808