Lås, nycklar och posthantering

Till bostaden hör 3 st nycklar.

Lås, nycklar och posthantering

Nycklar

Vid inflyttningen får du 3 nycklar till din bostad. Samma nyckel går till entrédörren i trapphus, garageporten, soprumdörren och allmänna utrymmen i källare.
Till garageporten kan du som ett alternativ till nyckel använda en fjärrkontroll, den beställer du av styrelsen mot en ersättning av 1100 kr. (Du får tillbaka summan - 100 kr för varje år du haft fjärrkontrollen när du lämnar tillbaka en fungerande fjärrkontroll).
Du får även en nyckel till teknikutrymmen där elmätare och vattenavstängning till din lägenhet finns.
Kontrollera de nycklar som används ofta, de slits med tiden. Även nyckelcylindrarna är känsliga för slitage och måste smörjas regelbundet. Assa har utfärdat underhållsrekommendationer, som bör följas så långt det är möjligt. (Som lägenhetsinnehavare faller uppgiften på Dig när det gäller Din entrédörr.)
Om du vill beställa fler nycklar till din bostad, kontakta Certego, telefon 018-56 90 00. Certego finns på Fyrislundsgatan 68 i Uppsala. Vid avhämtning ska du kunna legitimera dig för att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till nycklar.Vid överlåtelse av bostaden gäller en rutin som är utfärdad av Swesafe för att säkerställa att inga nycklar hamnar på avvägar.

Posthantering

Posten levereras till din postbox i husets entré. Du har 3 nycklar till postboxen

Tidningshållare

Tidningen levereras till en tidningshållare utanför din dörr.

Porttelefon och kodlås

Trapphusentréerna är försedda med porttelefon och kodlås. Hur porttelefonen fungerar beskrivs här

804
837