Bokningsregler

För att skapa en trivsel och enkelhet kring uthyrningen av föreningens uthyrningrum har styrelsen beslutat om följande enkla bokningregler.

Uthyrningsrummet hyrs ut till föreningens medlemmar och är avsett för medlemmens gäster. För att så många som möjligt ska få möjlighet att disponera rummet hyrs det ut för maximalt tre nätter åt gången. Bokning kan tidigast ske 8 veckor i förväg. Medlem kan endast göra en bokning åt gången.
Från 2013 är det möjligt för medlemmar i Ångkvarnen 2 att hyra rummet på samma villkor, dock med andra bokningsregler enl nedan.

Bokning/reservering av rummet sker i kalendern höger. Det är möjligt att boka upp till 8 veckor i förväg. Medlemmar i Ångkvarnen 2 ges möjlighet att boka rummet upp till 5 dagar i förväg genom att skicka en förfrågan till styrelsen@angkvarnen.se
Efter det att bekräftelse skickats ut och avgiften är erlagd är rummet bokat för medlemmen på den överenskomna tidpunkten. Innan dess att betalning skett anses inte rummet reserverat.

Avgiften erläggs i förskott till plusgirokonto 15275-1, märk inbetalningen med HSB Brf Ångkvarnen, ange texten '3733 rumshyra' på betalningen och ditt namn, lägenhetsnummer samt telefonnummer. Avbokning av rummet kan göras fram till 7 dagar före datumet för uthyrningen utan kostnad för medlemmen. Sker avbokning senare än 7 dagar före uthyrningstillfället behåller föreningen hela avgiften för uthyrningen.

Nycklar hämtas/lämnas efter överenskommelse med och till styrelsens representant.

Städavgift om rummet inte är ordentligt städat debiteras medlemmen en avgift på 500 kr för den städning som måste göras innan rummet kan hyras ut igen.

Saneringskostnad om rök- eller husdjursförbudet bryts debiteras medlemmen hela kostnaden för den sanering som måste göras för att återställa rummet så att det betecknas som allergifritt. Den kostnaden är hög minst 2000 kr.
822
824