Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Soprum

Ångkvarnen 1 har två soprum, båda med ingång från Hugingatan

I soprummet kan du kasta tidningar, glasflaskor, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, lampor, batterier, samt matavfall och brännbart avfall.

Regler 

Regler för sopsorteringen måste följas - finns anslaget på plats. Allt matavfall ska läggas i soppåsar av papper. Om Du är osäker titta i denna guide.
Se till att papper viks ihop så det tar mindre plats.
Kasta bara saker som får kastas. Övriga sopor, t.ex. apparater med sladd eller batteri, grovsopor mm. får du själv transportera till en sopstation. Närmaste sopstation finns i Boländerna
    

804
814