Soprum

Ångkvarnen 1 har två soprum, båda med ingång från Hugingatan

I soprummet kan du kasta tidningar, glasflaskor, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, lampor, batterier, samt matavfall och brännbart avfall.

Regler 

Regler för sopsorteringen måste följas - finns anslaget på plats. Allt matavfall ska läggas i soppåsar av papper. Om Du är osäker titta i denna guide.
Se till att papper viks ihop så det tar mindre plats.
Kasta bara saker som får kastas. Övriga sopor, t.ex. elektriska apparater, grovsopor och julgranar mm. får du själv transportera till en återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation finns i Fyrislund. Se kommunens information om adress och öppettider.

804
814