Soprum

Ångkvarnen 1 har två soprum, båda med ingång från Hugingatan

I soprummet kan du kasta tidningar, glasflaskor, plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar, lampor, batterier, samt komposterbart och brännbart avfall.

Regler 

Regler för sopsorteringen måste följas - finns anslaget på plats. Om Du är osäker titta i denna guide.
Se till att papper viks ihop så det tar mindre plats.
Kasta bara saker som får kastas. Övriga sopor, t.ex. apparater med sladd eller batteri, grovsopor mm. får du själv transportera till en sopstation. Närmaste sopstation finns i Boländerna
    

804
814