Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Porttelefon och kodlås

Huset är försett med porttelefon och kodlås

Kodlås vid entrédörren mot gatan och mot gårdsentré fungerar mellan klockan
06.00 till klockan 21.00. På natten är kodlåset bortkopplat för att undvika objudna
gäster och då öppnar Du dörren med din bostadsnyckel.
Hur porttelefonen och kodlåset fungerar finns i leverantörens anvisningar.
Vill Du ändra telefonnumret som porttelefonen ringer upp, t.ex. till ett mobilnummer, kontakta Boservice på deras nummer för felanmälningar.
804
833