Badrummets golvvärme

Instruktion för termostaten till golvvärmen

Badrummet i bostaden är utrustad med komfortvärme i golvet. Komfortvärmen är avsedd för att klinkergolvet inte skall upplevas kallt och är inte avsedd som värmekälla i rummet.
Golvets temperatur styrs av en termostat på väggen som samtidigt utgör tidur.Instruktion för inställning av termostaten finns bifogat.

804
832