Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2024-02-23 Lilla dörren bredvid garageporten är larmad. Öppna dörren med kod och med tryckknapp vid utpassage. Nyckel går tillsvidare inte.

EJ vred vid utpassage, då utlöses larmet. Larmet utlöses också om dörren står öppen för länge. Om larmet utlöses så tjuter det i en minut.

Badrummets golvvärme

Instruktion för termostaten till golvvärmen

Badrummet i bostaden är utrustad med komfortvärme i golvet. Komfortvärmen är avsedd för att klinkergolvet inte skall upplevas kallt och är inte avsedd som värmekälla i rummet.
Golvets temperatur styrs av en termostat på väggen som samtidigt utgör tidur.Instruktion för inställning av termostaten finns bifogat.

804
832