Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Badrummets golvvärme

Instruktion för termostaten till golvvärmen

Badrummet i bostaden är utrustad med komfortvärme i golvet. Komfortvärmen är avsedd för att klinkergolvet inte skall upplevas kallt och är inte avsedd som värmekälla i rummet.
Golvets temperatur styrs av en termostat på väggen som samtidigt utgör tidur.Instruktion för inställning av termostaten finns bifogat.

804
832