Vatten

I fastigheten mäts varmvattenförbrukningen individuellt.

I fastigheten mäts varmvattenförbrukningen individuellt för lägenheterna. Värmemätarna sitter i rörschakten i trapphusen dit varje lägenhetsinnehavare har nyckel. Där finns även avstängningsventiler till varm- och kallvattenledningarna till lägenheterna.

Värmemätarna har installerats av Brunata och Du har möjlighet att följa Din förbrukning via Brunatas hemsida. Kontakta styrelsen för att få inloggningsuppgifter.

804
811