Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Vatten

I fastigheten mäts varmvattenförbrukningen individuellt.

I fastigheten mäts varmvattenförbrukningen individuellt för lägenheterna. Värmemätarna sitter i rörschakten i trapphusen dit varje lägenhetsinnehavare har nyckel. Där finns även avstängningsventiler till varm- och kallvattenledningarna till lägenheterna.

Värmemätarna har installerats av Brunata och Du har möjlighet att följa Din förbrukning via Brunatas hemsida. Kontakta styrelsen för att få inloggningsuppgifter.

804
811