Trivselregler

Trivselreglerna i föreningen har tillkommit för att göra samvaron mellan boende så trivsam som möjligt.

Trivselreglerna i föreningen har tillkommit för att göra samvaron så trivsam som möjligt i bostadsrättsföreningen. Reglerna syftar till att undvika störningar och onödiga irritationsmoment i boendet.
I flikarna härunder hittar du regler för tvättstuga, uthyrningsrum, mm.
Observera att ytterligare föreskrifter för boendet finns i våra ordningsregler, t.ex . beträffande rökning etc.

Kalender: Uthyrningsrum

0

Du behöver logga in för att kunna boka uthyrningsrum. Kontakta styrelsen för att få ett konto.

805