Information från styrelsen

För mer information, se Boendeinfo/Information från styrelsen. 

2023-02-02 Vattenfall kommer under v5-6 installera nya elmätare. Elen för respektive lägenhet kommer att brytas under ca 5 minuter under bytet.

2023-02-05 19:e april 18:30 kommer årsstämma att hållas. Kallelse kommer senare.

Trivselregler

Trivselreglerna i föreningen har tillkommit för att göra samvaron mellan boende så trivsam som möjligt.

Trivselreglerna i föreningen har tillkommit för att göra samvaron så trivsam som möjligt i bostadsrättsföreningen. Reglerna syftar till att undvika störningar och onödiga irritationsmoment i boendet.
I flikarna härunder hittar du regler för tvättstuga, uthyrningsrum, mm.
Observera att ytterligare föreskrifter för boendet finns i våra ordningsregler, t.ex . beträffande rökning etc.

Kalender: Uthyrningsrum

0

Du behöver logga in för att kunna boka uthyrningsrum. Kontakta styrelsen för att få ett konto.

805