Kostnad för att hyra rummet

Styrelsen har beslutat om att ta ut en avgift för uthyrningsrummet. Avgiften ska betalas i förskott.

Det kostar 250 kr per natt att utnyttja uthyrningsrummet. Bokning sker via kalendern i högra spalten, se även bokningsregler. Avgiften betalas i förskott till plusgirokonto 445 86 12-1, märk inbetalningen med HSB Brf Ångkvarnen. Det är viktigt att ange följande text på betalningen, "3733 rumshyra", förutom ditt namn och lägenhetsnummer. Anges inte texten kan vi inte spåra din betalning och du riskerar att bokningen inte blir fullbordad.

Avbokas rummet senare än 7 dagar före uthyrningstillfället behåller föreningen hela avgiften. Avbokas rummet senast 7 dagar innan uthyrningstillfället återbetalas hela beloppet till medlemmen.

Om medlemmen inte städar rummet ordentligt debiteras en extra avgift om 500 kr för den städning som måste göras innan rummet kan hyras ut igen.

Om husdjursförbudet eller rökförbudet bryts debiteras medlemmen hela den kostnad för sanering av rummet som måste göras av rummet för att bli återställt till ett allergifritt rum igen. Den kostnaden varierar beroende på vad som har brutits men understiger inte 2 000 kr, se vidare trivselregler.

822
825