BRF Ångkvarnen 1

Information från styrelsen

Detaljplan för Ångkvarnen nu publicerad. Se nederst på sidan för mer info.

Länk 1

Händer i föreningen

På sidan "Boendeinfo" kan du läsa om vad som är på gång i föreningen.

Händer i föreningen

På sidan "Boendeinfo" kan du läsa om vad som är på gång i föreningen.

Information från styrelsen

Detaljplan för nya området Ångkvarnen finns nu publicerad. Nedan finns länkar till några intressanta dokument. Ytterligare information kommer från styrelsen. 
Se särskilt sid 36 - karta över bl a trafik och garageutfart samt sid sid 42-43, Dag och solljus, visar skuggning mot befintlig bebyggelse.
Se särskilt sid 44, utformning av parkeringsplatser, ser ut som de försvinner och ersätts av något som kallas flexzon

Kalender: Uthyrningsrum

0

Du behöver logga in för att kunna boka uthyrningsrum. Kontakta styrelsen för att få ett konto.

801