BRF Ångkvarnen 1

Information från styrelsen

Detaljplan för Ångkvarnen nu publicerad. Se nederst på sidan för mer info.

ARTICLE
31
509b1aea561c1608c247ba1a87b5d8d2
Tillbaka

Redovisningsregler för föreningen

Bokföringsnämnden har den 28/4kommit med följande uttalande:

Avskrivningar i bostadsrättsföreningar
BFN har i dag tagit upp frågan om progressiva avskrivningar i bostadsrättsföreningar.
Det har framkommit att BFN:s vägledningar har tillämpats på annat sätt än avsett i fråga om avskrivning av byggnader i bostadsrättsföreningar. Mot bakgrund av detta och de regelverk bostadsrättsföreningar omfattas av har nämnden beslutat att förtydliga K2-regelverken. Det klargörs att progressiv avskrivning av byggnader inte är en tillämplig avskrivningsmetod.


Vår förening tillämpar liksom många andra bostadsrättsföreningar progressiv avskrivning. När vi måste upphöra med detta innebär det, allt annat lika, att föreningen kommer att årligen redovisa ett resultatunderskott i storleksordningen 2 Mkr, trots oförändrad ekonomi.

Bostadsrättsorganisationer och FAR anser det felaktigt att tillämpa K2-regelverken på bostadsrättsföreningar (FAR är branschorganisationen för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare). Läs t.ex. FAR's inlägg

Kalender: Uthyrningsrum

0

Du behöver logga in för att kunna boka uthyrningsrum. Kontakta styrelsen för att få ett konto.

Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
51